Wypadek w pracy w UK

Jeśli wyruszamy do pracy do Szkocji, najlepiej na początku poznać swoje prawa. Jak się okazuje możemy wnosić o odszkodowanie za wypadek w pracy w UK, jeżeli winę ponosi pracodawca. Odpowiedzialność spada na niego, gdy w zakładzie pracy zlekceważone zostały przepisy BHP. Dotyczy to także zwykłego potknięcia – da się udowodnić, że pracodawca nie zadbał np. o właściwy system sprzątania. Jak postępować podczas wypadku w pracy? Musimy pamiętać, iż o odszkodowanie zawsze powinno się zawalczyć – nie należy obawiać się straty pracy lub innych konsekwencji. Na wystąpienie o zadośćuczynienie mamy trzy lata od czasu wypadku. Możemy zatem odczekać chwilę i sprawdzić, w jaki sposób rozwinie się sytuacja.

Jeżeli pracodawca zwolni osobę po wypadku z powodu wszczęcia procesu odszkodowawczego, może ona postarać się także o zadośćuczynienie za bezpodstawne zwolnienie – jeśli pracowała w danym miejscu dłużej niż rok.

Każdy wypadek należy zgłaszać swojemu przełożonemu i dopilnować, by znalazł się w tzw.

księdze wypadków (Accident Book). Jeśli w zakładzie pracy nie ma tego rodzaju książki, trzeba spisać wszelkie informacje na temat wypadku w dwóch kopiach i jedną oddać pracodawcy. Następnym krokiem będzie wizyta u lekarza.

Jeżeli wypadek nie był tak poważny, by wezwać pogotowie, najlepiej jak najszybciej udać się samodzielnie do szpitala lub lekarza rodzinnego. To właśnie on zanotuje odniesione przez nas obrażenia w historii medycznej – to podstawa, aby móc domagać się odszkodowania. Wypadek w pracy – co nam może przysługiwać? Jeżeli z powodu odniesionych w wypadku szkód musimy wziąć wolne od pracy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić nam tak zwane Statuory Sick Pay. W zależności od stopnia obrażeń, możemy też wystąpić o dodatkowe benefity – będą płacone przez czas, w którym nie możemy wrócić do pracy. Każdy wypadek jest rozważany indywidualnie – proste sprawy mogą zostać rozwiązane po kilku miesiącach, z kolei trudniejsze trwają znacznie dłużej. Najczęściej potrzeba około 12-18 miesięcy, aby wszystko mogło się wyjaśnić.

Wysokość rekompensaty może zostać poddana negocjacjom pomiędzy wybranym przez nas prawnikiem a firmą ubezpieczeniową pracodawcy..


Udostępnione z:: http://odszkodowanieuk.co.uk

<< Poprzedni
Następny >>